Maa-ainekset

Myymme yhteistyökumppaniemme Rudus, NCC, KVL, Terrawisen sertifioituja kiviaineksia Tampereen ja ympäristökuntien alueella. Myymme myös omista kiviainesmyyntipisteistä; Taraste, Pirkkala ja Ylöjärvi, ekologista sivukiveä, joka on tarvekivilouhimoiden ylijäämäkiveä, joka on kovempaa ja ympäristöystävällisempää kierrätyskiveä ja näin säästää luonnonvaroja tuleville sukupolvillekin.

Isojen työmaiden ongelma on yleensä ylijäämämaat, meillä on omia maanläjitysalueita ja maapankkeja, jonne pystymme ottamaan vastaan isojakin maamassoja. Seulomme ja käsittelemme materiaalin Tarastejärven Kiertotalous -alueella ja näin pystymme toimittamaan isoja massoja takaisin työmaille ja tarvitsijoille, mm. moreenit, savet, sorat, mullat, hiekat jne. Kierrätys säästää luonnonvaroja ja se mikä on toiselle ylimääräistä, voi toiselle olla tarpeellista.

Kierrätä sinäkin ja tilaa meiltä.